FOG

Poznaj organizację, która działa na rzecz ochrony przyrody, łącząc ze sobą interesy wszystkich środowisk i grup społecznych, i która sprawuje opiekę nad projektem.

fot. Grzegorz Leśniewski

Fundacja Ochrony Głuszca została powołana do życia jesienią 2007 roku i zarejestrowana w sądzie w styczniu 2008 roku. Od 2009 roku jest organizacją pożytku publicznego (zarejestrowaną pod numerem 0000303057), co – poza uznaniem przez sąd Rzeczypospolitej Polskiej jej celów i działań za zgodne z interesem publicznym – dla każdego miłośnika przyrody oznacza także praktyczną możliwość przekazania 1% swojego podatku PIT na cele statutowe fundacji.

FOG realizuje swoje cele statutowe przez społeczne zaangażowanie jej członków i sympatyków. Środki na realizację jej statutowych celów gromadzone są przede wszystkim z dobrowolnych składek przekazywanych fundacji przy okazji rozliczenia podatku dochodowego przez osoby fizyczne (1 proc. PIT) oraz darowizn na rzecz fundacji dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne. Zgromadzone środki wykorzystywane są bezpośrednio oraz służą jako tzw. wkład własny przy ubieganiu się o wsparcie ze strony funduszy publicznych w ramach programów i akcji prowadzonych przez fundację.

Zgodnie z zamysłem fundatorów i władz fundacji, podstawowym celem FOG jest ochrona środowiska naturalnego przez działania na rzecz ochrony naturalnych biotopów polnych i leśnych oraz zasiedlających je zwierząt i roślin, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków zagrożonych wyginięciem. FOG ma być forum współpracy wszystkich środowisk – przede wszystkim naukowców, myśliwych, leśników, organizacji ekologicznych i tym podobnych – którym droga jest polska przyroda, oraz gotowych do wysiłku na rzecz ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem i ich siedlisk; nie tylko dla własnej satysfakcji, ale przede wszystkim dla zachowania naszej ojczystej przyrody jako naszego wspólnego dziedzictwa.

Symbolem i znakiem rozpoznawczym misji FOG został głuszec – jeden z najbardziej zagrożonych wyginięciem gatunków ptaków w Polsce. Można wręcz powiedzieć, że ten dziś skrajnie nieliczny ptak jest swego rodzaju symbolem wszystkich negatywnych czynników związanych z postępującą degradacją środowiska naturalnego wywoływaną zarówno przez czynniki naturalne, jak i związane z działalnością człowieka. Głuszec stał się więc również patronem wszystkich działań podejmowanych przez FOG. Do najważniejszych należą między innymi:

  • udział w największym programie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży w Polsce realizowanym od 2005 roku przez miesięcznik „Łowiec Polski” pod hasłem „Ożywić pola”
  • autorski program redukcji drapieżników prowadzony we współpracy z miesięcznikiem „Łowiec Polski”, realizowany od 2010 roku w bezpośrednim sąsiedztwie pięciu najważniejszych ostoi głuszców i cietrzewi w Polsce – wokół Babiogórskiego Parku Narodowego, Karkonoskiego Parku Narodowego, Gorczańskiego Parku Narodowego, mazurskiego rezerwatu „Mgła” na terenie poligonu Muszaki oraz w rejonie Borów Dolnośląskich – a od 2015 roku także na terenach lęgowych kuropatwy szarej w dawnym województwie piotrkowskim pod hasłem „Bezpieczna ostoja”,
  • autorski program edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży realizowany od 2014 roku pod hasłem „Nasza szkoła chroni ptaki”, 
  • i obecny projekt obrączkowania i monitoringu gęgaw i żurawi z wykorzystaniem mikronadajników GPS realizowany pod hasłem „Answers4Ansers”.
Pomóż nam poznawać i chronić niezwykły świat dzikich gęsi!
Czekamy na Twoją pomoc! Dla nas liczy się każdy grosz!
Przekaż nam 1% swojego podatku,
wpisując do zeznania PIT numer KRS 303057.
Pomóż nam poznawać i chronić niezwykły świat dzikich gęsi!
Czekamy na Twoją pomoc! Dla nas liczy się każdy grosz!
Wspieraj nas darowizną na rachunek:
47 1540 1157 2034 6608 0895 0001.