Nasi przyjaciele

Wspierają nas :

Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu

ZO PZŁ w Poznaniu jako pierwszy poparł i zaczął wspierać ideę badań gęgaw za pomocą kolorowego obrączkowania. Już w pierwszym roku projektu zakupił i przekazał nam 100 obroży, które zaczęliśmy zakładać w 2012 roku. Pozytywne wyniki pierwszego sezonu spowodowały dalsze zaangażowanie i pomoc finansową. W 2013 roku zostały ZO PZŁ w Poznaniu zakupił 200 metrów specjalnych sieci, dzięki którym mogliśmy łatwiej i skuteczniej łapać ptaki – ich jakość pozwala użytkować je przez kilka sezonów. Dzięki wsparciu finansowemu ZO PZŁ w Poznaniu zakupiono takze kolejnych 100 obroży. W 2016 roku otrzymaliśmy dwie lunety obserwacyjne, które pozwolą zwiększyć liczbę odczytów znakowanych ptaków. W budżecie na 2017 rok zarezerwowane zostały również środki finansowe na zakup kolejnych 200 obroży.

Szczególne podziękowania składamy przewodniczącemu Zarządu Okręgowego PZŁ w Poznaniu Zbigniewowi Zielińskiemu oraz prezesowi Okręgowej Rady Łowieckiej PZŁ w Poznaniu profesorowi Lesławowi Łabudzkiemu.

Pomóż nam poznawać i chronić niezwykły świat dzikich gęsi!
Czekamy na Twoją pomoc! Dla nas liczy się każdy grosz!
Przekaż nam 1% swojego podatku,
wpisując do zeznania PIT numer KRS 303057.
Pomóż nam poznawać i chronić niezwykły świat dzikich gęsi!
Czekamy na Twoją pomoc! Dla nas liczy się każdy grosz!
Wspieraj nas darowizną na rachunek:
47 1540 1157 2034 6608 0895 0001.