Telemetria

Zapoznaj się z podstawowymi informacjami na temat telemetrii.

Rozwój techniki i postępująca miniaturyzacja pozwalają obecnie na wykorzystywanie w badaniu ptaków systemu GPS (Globalny System Pozycjonowania). W 2016 roku w Polsce po raz pierwszy uruchomiono pionierski projekt monitoringu naszych rodzimych gęgaw przy użyciu nadajników GPS-GSM.

Nadajnik jest niewielkim urządzeniem rejestrującym lokalizacje danego ptaka. Ma on mały panel słoneczny, dzięki któremu bateria podładowuje się samoczynnie, oraz wbudowaną pamięć, która zapisuje poszczególne lokalizacje. W nadajnikach zastosowanych przez nas istnieje możliwość regulacji liczby lokalizacji na dobę (tzw. interwały). Liczba pozycji uzależniona jest od wcześniej opłaconego abonamentu. Obecnie pozycję naszych ptaków rejestrujemy co 2 godziny, czyli 12 razy na dobę. Zebrane lokalizacje są przekazywane do specjalnego serwera za pomocą SMS-ów (jedna wiadomość SMS zawiera 4 pozycje).

System ten wykorzystuje zasięg telefonii komórkowej. Kiedy ptak jest poza zasięgiem sieci, informacje są zapisywane w pamięci, a kiedy ponownie znajdzie się w zasięgu, jego pozycje są uzupełniane w bazie danych na serwerze. Mogą być one udostępniane przez specjalną aplikację internetową oraz wizualizowane na podkładach mapy Google Earth.

W przypadku gęsi istnieją dwie możliwości mocowania nadajnika na ptakach. Pierwsza na szyi, druga na plecach. Nasze nadajniki zostały przymocowane do specjalnie skonstruowanej obroży i założone na szyje. Dodatkowo zostały oklejone tradycyjną, kolorową obrożą tak, aby było można za pomocą lornetki lub lunety zidentyfikować ptaka i uzyskiwać informacje, czy jest on sparowany lub ile ma młodych. Tradycyjna obroża pozwoli także śledzić losy ptaka wówczas, gdy panel słoneczny nadajnika jest przysłaniany przez pióra i utrudnia prawidłowe działanie urządzenia. Samo umiejscowienie nadajnika na plecach w przypadku samic utrudnia też kopulację, a zależy nam, aby badania miały jak najmniejszy wpływ na życie ptaków.

Zastosowanie urządzeń GPS-GSM daje niesamowite możliwości śledzenia życia ptaków. Informacje są przekazywane w szybki i łatwy sposób, pozwalając na bieżąco śledzić miejsca przebywania ptaków. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych urządzeń do pobierania danych z nadajników. Jest to metoda bezpieczna dla ptaków. Jeden sprawnie funkcjonujący nadajnik w ciągu roku może dostarczyć 4380 lokalizacji. Dla porównania, najczęściej odczytywana gęgawa znakowana kolorową obrożą w ciągu 4 lat dała jedynie 150 odczytów!

Zaobserwowałeś, znalazłeś lub schwytałeś ptaka z nadajnikiem telemetrycznym?

Poinformuj o tym Stację Ornitologiczną Muzeum i Instytutu Zoologii PAN, ul. Nadwiślańska 108, 80-680 Gdańsk 40, Tel. +48 58 308 07 59, e-mail: stornit@mii.waw.pl, podając:

  • tekst i numer wytłoczony na obrączce (jeśli ptak jest martwy, dołącz obrączkę lub zrób jej zdjęcie),
  • datę znalezienia, schwytania lub obserwacji,
  • miejsce znalezienia, schwytania lub obserwacji,
  • stan ptaka w chwili znalezienia (np. zdrowy, ranny, martwy świeży, martwy w rozkładzie),
  • przyczynę śmierci lub zranienia ptaka, jeśli można ją określić (zastrzelony, rozbity o szybę, kolizja z linią energetyczną, zaplątany w żyłkę lub sznurek etc.),
  • los ptaka po schwytaniu (np. wypuszczony, przetrzymany do następnego dnia, odwieziony do ośrodka rehabilitacji etc.),
  • gatunek ptaka, jeśli można to określić,
  • imię, nazwisko i adres kontaktowy znalazcy,

lub bezpośrednio wypełnij formularz http://ring.stornit.gda.pl/Stw.aspx.

Stacja potwierdza otrzymaną wiadomość zwrotną i zawiadamia o okolicznościach zaobrączkowania stwierdzonego ptaka.

W razie jakichkolwiek trudności lub niejasności
możesz zawsze skontaktować się z nami!

Pomóż nam poznawać i chronić niezwykły świat dzikich gęsi!
Czekamy na Twoją pomoc! Dla nas liczy się każdy grosz!
Przekaż nam 1% swojego podatku,
wpisując do zeznania PIT numer KRS 303057.
Pomóż nam poznawać i chronić niezwykły świat dzikich gęsi!
Czekamy na Twoją pomoc! Dla nas liczy się każdy grosz!
Wspieraj nas darowizną na rachunek:
47 1540 1157 2034 6608 0895 0001.